پاسخگوی سریع درسهایی از قرآن (نسخه 0.5)

آرشیو پاسخ مسابقات

آرشیو پاسخ مسابقات

پاسخ مسابقه درسهایی از قرآن

1390-10-29 00:00
    پاسخ مسابقه درسهایی از قرآن ( شبکه اول سیما ) – 29/10/1390 پاسخگوی سریع درسهایی از قرآن              ...
>>

پاسخ مسابقه درسهایی از قرآن

1390-10-22 00:29
پاسخ مسابقه درسهایی از قرآن 1390-10-22 سوالات -------------------------------------------------   «سؤالات مسابقه» علامت * نشانه پاسخ می باشد   در روايات، كدام زيارت، از علائم مؤمن شمرده شده است؟ (امتياز : 4) زيارت...
>>

Search site

© 2012 All rights reserved.(www.qaraati.webnode.com)