پاسخگوی سریع درسهایی از قرآن (نسخه 0.5)

آرشیو

آرشیو

متن مسابقه درسهایی از قرآن

1390-10-22 00:20
  متن مسابقه درسهایی از قرآن 1390/10/22 اربعين حسيني، شيوه‌هاي كيفر مجرمان ------------------------------------------------------------------------------ قابل توجه کاربران محترم: برنامه درسهایی از قرآن، پس از ضبط پیاده می شود و به جهت حفظ امانت، متن کامل آن در سایت قرار می...
>>

متن مسابقه درسهایی از قرآن

1390-10-08 00:51
متن مسابقه درسهایی از قرآن 1390/10/08 آیات کوتاه و کلیدی قرآن ------------------------------------------------------------------------------ قابل توجه کاربران محترم: برنامه درسهایی از قرآن، پس از ضبط پیاده می شود و به جهت حفظ امانت، متن کامل آن در سایت قرار می گیرد، اما همواره بخش...
>>

Search site

© 2012 All rights reserved.(www.qaraati.webnode.com)